Grundejerforeningen

Ordinær Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 20.00, Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand.
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
     (ingen forslag modtaget)
  1. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
  2. Valg af formand.
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  4. Eventuelt.
Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside http://www.helenelyst.net. Foreningens regnskab udsendes direkte repræsentanterne for de enkelte parcelforeninger. Interesserede kan rekvirer regnskab hos foreningens formand på mail: kimb@ramboll.com.
Med venlig hilsen
Kim Brinck
(Formand)

Grundejerforeningen

Herunder finder du informationer om Grundejerforeningen, der dækker over vejene Helenelyst, Porskær og Laskedalen i Brabrand.

Grundejerforeningen er sammensat af 8 parcelforeninger. Hver parcelforening har sin egen bestyrelse og vedtægter, men samles i den store grundejerforening. Her sidder repræsentanter for hver parcelforening.

Se gældende Vedtægter for den store grundejerforening her.

Se Ordensreglement her. Grundejerforeningen henstiller til at alle beboere læser og følger ordensreglementet til gavn for alle beboere.

Husk også at besøge os på Facebook.

Helenelyst Nyt eller Køb og sælg Helenelyst

Medlemmerne af Grundejerforeningen:

Parcelforening 1:  (Helenelyst 5-127)
Charlotte Jacobsen (Kasserer)
chajac62@gmail.com

Parcelforening 2: (Laskedalen 1-71)
Anders Lynge Haagensen
lyngehaagensen@hotmail.com

Parcelforening 3: (Laskedalen 2-72)
Kim Brinck (Formand)
kimb@ramboll.com

Parcelforening 4: (Helenelyst 2-68)
Soner R. Özkaya
sonerozkaya88@gmail.com

Parcelforening 5: (Helenelyst 156-306)
Torben Jensen
helenelyst156til306@gmail.com

Parcelforening 6: (Helenelyst 141-171, 181-245 og 312-470, storparcel matr. nr. 6A 6G)

Jørgen Sørensen
jososoft@gmail.com

Parcelforening 7: (Porskær 1-54)
Karen Skærbæk Gleit
karengleit@gmail.com

Parcelforening 8: (Laskedalen 74-106, 101-129)
Torben Kolding
ttkolding@hotmail.com

Kontaktpersonen for din ejerforening finder du under de respektive parcelforeninger.