Grundejerforeningen

Generalforsamling – ny dato – nyt sted

Da der p.t. fortsat hersker forsamlingsforbud for mere end 10 personer og, da dette forbud ikke forventes ophævet d. 19/5 2020, som var den oprindelige dato for generalforsamlingen, udsættes generalforsamling derfor til juni 2020.

Ny dato for ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Helenlyst, Porskær og Laskedalen er derfor tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 20.00.

Da Aarhus kommune har aflyst alle arrangementer i lokalcentret, flyttes generalforsamlingen til afholdelse i formandens garage. Der vil være borde og stole til ca. 25 personer. Generalforsamlingen afholdes derfor på Laskedalen 38, Brabrand.

Med denne nye dato vil vi kunne afholde generalforsamlingen inden de fleste begynder at gå på sommerferie, og samtidig afholdes generalforsamlingen efter en lempelse i forsamlingsforbuddet, der forventeligt træder i kraft d. 8/6 2020.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
  (Ingen forslag til afstemning modtaget)
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside www.helenelyst.net. Foreningens regnskab og budgetforslag er fremsendt særskilt til parcelforeningernes repræsentanter. Regnskab og budgetforslag til rekvireres ved henvendelse til formanden

Med venlig hilsen
Kim Brinck
(Formand)

Om grundejerforeningen

Herunder finder du oplysninger om Grundejerforeningen, der dækker vejene Helenelyst, Porskær og Laskedalen i Brabrand.

Grundejerforeningen er sammensat af 8 parcelforeninger. Hver parcelforening har sin egen bestyrelse og vedtægter, men samles i den “store” grundejerforening. I grundejerforeningens bestyrelse sidder der en repræsentant for hver parcelforening.

Se gældende Vedtægter  for den store grundejerforening here.

Se Ordensreglement  her.

Husk også at besøge os på Facebook.

Helenelyst Nyt  eller  Køb og sælg Helenelyst

Medlemmerne af Grundejerforeningen:

Parcelforening 1:   (Helenelyst 5-127)
Charlotte Jacobsen (Kasserer)
chajac62@gmail.com

Parcelforening 2:  (Laskedalen 1-71)
Anders Lynge Haagensen
lyngehaagensen@hotmail.com

Parcelforening 3: (Laskedalen 2-72)
Kim Brinck (Formand)
kimb@ramboll.com

Parcelforening 4: (Helenelyst 2-68)
Soner R. Özkaya

sonerozkaya88@gmail.com

Parcelforening 5: (Helenelyst 156-306)
Kim Jönsson
vejforeningen_buen@hotmail.com
helenelyst156til306@gmail.com

Parcelforening 6: (Helenelyst 141-171, 181-245 og 312-470, storparcel matr. Nr. 6A 6G)
Jørgen Sørensen
jososoft@gmail.com

Parcelforening 7: (Porskær 1-54)
Karen Skærbæk Gleit
karengleit@gmail.com

Parcelforening 8: (Laskedalen 74-106, 101-129)
Torben Kolding
ttkolding@hotmail.com

Kontaktperson for din ejerforening finder du under de respektive parcelforeninger.