Grundejerforeningen

Ordinær Generalforsamling

There is hereby convened for the Annual General Meeting of the Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær and Laskedalen.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 22. maj 2018 kl. 20.00, Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Members shall report on the exercise of their voting rights and for whom the individual member shall appoint as a member of the Board of Directors and alternate member of the Board of Directors.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Aflægelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

     (ingen forslag modtaget)

  1. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
  2. Valg af formand.
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  4. Possibly.

Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside http://www.helenelyst.net. Foreningens regnskab udsendes direkte repræsentanterne for de enkelte parcelforeninger. Interesserede kan rekvirere regnskab hos foreningens formand på mail: kimb@ramboll.com.

Med venlig hilsen

Kim Brinck

(Formand)

Grundejerforeningen

Herunder finder du oplysninger om Grundejerforeningen, der dækker vejene Helenelyst, Porskær og Laskedalen i Brabrand.

Grundejerforeningen er sammensat af 8 parcelforeninger. Hver parcelforening har sin egen bestyrelse og vedtægter, men samles i den store grundejerforening. Hendes sidder repræsentanter for hver pakkeforening.

Se gældende Vedtægter  for den store grundejerforening here.

Se Ordensreglement  her. Grundejerforeningen recommends that all residents read and follow the rules of procedure for the benefit of all residents.

Husk også at besøge os på Facebook.

Helenelyst Nyt  or  Køb og sælg Helenelyst

Medlemmerne af Grundejerforeningen:

Parcelforening 1:   (Helenelyst 5-127)
Charlotte Jacobsen (Kasserer)
chajac62@gmail.com

Parcelforening 2:  (Laskedalen 1-71)
Anders Lynge Haagensen
lyngehaagensen@hotmail.com

Parcelforening 3: (Laskedalen 2-72)
Kim Brinck (Formand)
kimb@ramboll.com

Parcelforening 4: (
Helenelyst 2-68 ) Soner R. Özkaya
sonerozkaya88@gmail.com

Parcelforening 5: (Helenelyst 156-306)
Torben Jensen
helenelyst156til306@gmail.com

Parcelforening 6: (Helenelyst 141-171, 181-245 og 312-470, storparcel matr. Nr. 6A 6G)
Jørgen Sørensen
jososoft@gmail.com

Parcelforening 7: (Porskær 1-54)
Karen Skærbæk Gleit
karengleit@gmail.com

Parcelforening 8: (Laskedalen 74-106, 101-129)
Torben Kolding
ttkolding@hotmail.com

Kontaktperson for din ejerforening finder du under de respektive parcelforeninger.