Grundejerforeningen

Generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen for Helenelyst, Porskær og Laskedalen.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 20.00 på Lokalcenter Brabrand, Voldbækvej 92, Brabrand.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
  3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
  5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne (ingen forslag til afstemning er modtaget)
  6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
  7. Valg af formand.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

Vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside http://www.helenelyst.net. Foreningens regnskab udsendes direkte repræsentanterne for de enkelte parcelforeninger. Interesserede kan rekvirere regnskab hos foreningens formand på mail: kimb@ramboll.com.

Med venlig hilsen
Kim Brinck
(Formand)

 

Om grundejerforeningen

Herunder finder du oplysninger om Grundejerforeningen, der dækker vejene Helenelyst, Porskær og Laskedalen i Brabrand.

Grundejerforeningen er sammensat af 8 parcelforeninger. Hver parcelforening har sin egen bestyrelse og vedtægter, men samles i den “store” grundejerforening. I grundejerforeningens bestyrelse sidder der en repræsentant for hver parcelforening.

Se gældende Vedtægter  for den store grundejerforening here.

Se Ordensreglement  her.

Grundejerforeningen har nedsat et “Grønt udvalg”, hvis formål er at indstille forslag til bestyrelsen om, hvorledes vores fælles grønne arealer kan anvendes og udvikles til fælles gavn. Udvalget er åbent for alle (begrænsning kan ikke udelukkes ved meget stor interesse), og kontakt til udvalget formidles af foreningens formand.

Husk også at besøge os på Facebook.

Helenelyst Nyt  eller  Køb og sælg Helenelyst

 

Medlemmerne af Grundejerforeningen:

Parcelforening 1:   (Helenelyst 5-127)
Charlotte Jacobsen (Kasserer)
chajac62@gmail.com

Parcelforening 2:  (Laskedalen 1-99)
Paul Normand Pedersen 
pnormandpedersen@gmail.com

Parcelforening 3: (Laskedalen 2-72)
Kim Brinck (Formand)
kimb@ramboll.com

Parcelforening 4: (Helenelyst 2-68)
Birgitte Husted &
Jarvis Leckie Tarry                                                               jarvistarry@hotmail.com
birhusted@gmail.com

Parcelforening 5: (Helenelyst 156-306)
Søren Brogner
vejforeningen_buen@hotmail.com
helenelyst156til306@gmail.com

Parcelforening 6: (Helenelyst 141-171, 181-245 og 312-470, storparcel matr. Nr. 6A 6G)
Jørgen Sørensen
jososoft@gmail.com

Parcelforening 7: (Porskær 1-54)
Karen Skærbæk Gleit
karengleit@gmail.com

Parcelforening 8: (Laskedalen 74-106, 101-129)
Jonas Wissendorf
formand.laskedalen74129@gmail.com

Kontaktperson for din ejerforening finder du under de respektive parcelforeninger.