Generalforsamlingen

Generalforsamling 2017: 

Der er afholdt ordinær generalforsamling i 2017 tirsdag d. 23. maj 2017. Referat kan findes herunder.

Vedtægter kan ses her på hjemmesiden. Foreningens regnskab udsendes direkte repræsentanterne for de enkelte parcelforeninger. Interesserede kan få regnskab hos foreningens formand på mail: kimb@ramboll.com.

Generalforsamlinger: 

Der holdes generalforsamling 1 gang om året i maj. Indkaldelsen kommer 4 uger før.

Dagsorden for generalforsamlinger (kan afvige afhængigt af indkomne forslag)

1. Valg af dirigent og referent.
2. Medlemmerne redegør for udøvelsen af deres stemmeret samt for hvem, det enkelte medlem udpeger som medlem af bestyrelsen samt suppleant til bestyrelsen.
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
(ingen forslag modtaget)
6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
7. Valg af formand.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Her finder du referater samt regnskab fra tidligere generalforsamlinger i grundejerforeningen.

2017: Referat af ordinær generalforsamling / Regnskab 2017 og budget 2016

2016: Referat af ordinær generalforsamling / Regnskab 2015 og budget 2016

2015: Referat af ordinær generalforsamling / Regnskab 2014 og budget 2015

2014: Referat af ordinær generalforsamling / Regnskab 2013 og budget 2014

2013: Referat af ordinær generalforsamling / Regnskab 2012 og budget 2013

2012: Referat af ordinær generalforsamling / Referat af ekstraordinær generalforsamling / Regnskab 2011 og budget 2012

2011: ReferatBestyrelsesberetning

2010: IndkaldelseReferat

2009: Referat af ordinær generalforsamling / Referat af ekstraordinær generalforsamling

2008: Referat af stiftende generalforsamling