6. Helenelyst 141-171, 181-245, 312-470

Parcelforening nr. 6 (storparcel 6A-6G) repræsenter 129 husstande og er underopdelt i følgende 7 selvstændige enheder:

Find information om vores Hjertestarter her.

Bestyrelse pr. 7. maj 2022:

Grundejerforeningen Helenelyst 312-354 (matr. nr. 6A)
Charlotte Klidsgaard – Helenelyst.6a@gmail.com

Grundejerforeningen Helenelyst 356-394 (matr. nr. 6B)
Lene lindegaard – lene.lindegaard@icloud.com

Grundejerforeningen Helenelyst 396-436 (matr. nr. 6C)
Heidi Collin – mail@heidicollin.dk

Andelsforeningen Helenelyst (matr. nr. 6D)
Verner Snog – snog@os.dk

Andelsforeningen ved Skoven (matr. nr. 6E)
Jørgen Sørensen (Kasserer)jososoft@gmail.com

Parcelforeningen Toppen (matr. nr. 6F)
Dorrit Udholm – dudholm@hotmail.com 

Grundejerforeningen Skovly (matr. nr. 6G)
Michael Bisgaard Larsen (Formand)mibilar@hotmail.com

Kasserer:
Jørgen Sørensen – jososoft@gmail.com

Vedtægter: 

Vedtægter for Parcelforening storparcel Helenelyst matr. nr. 6A-6G

Referater:

Referat af møde om stiftelse af parcelforeningen (pdf)
Stiftende generalforsamling 2008 (pdf)
Generalforsamling 2009 (pdf)
Regnskab 2008 (pdf)
Generalforsamling 2010 (pdf)
Regnskab 2009 og budget 2010 (pdf)
Generalforsamling 2011 (pdf)
Regnskab 2010 og budget 2011 (pdf)
Generalforsamling 2012 (pdf)
Regnskab 2011 og budget 2012 (pdf)
Generalforsamling 2013 (pdf)
Regnskab 2012 (pdf)
Generalforsamling 2014 (pdf)
Regnskab 2013 (pdf)
Generalforsamling 2016 (pdf)
Referat fra bestyrelsesmøde 17/8 2016 (pdf) 
Generalforsamling 2017 (pdf)
Generalforsamling 2018 (pdf)

Generalforsamling 2019 (pdf)    

2018 regnskab (pdf)
2019 budget (pdf) 

Generalforsamling 2021 (pdf)                                                                                             

2021 budget (pdf)   

Regnskab 2020 (pdf)                                                                                               

Generalforsamlingen 2022 (pdf)

2021 regnskab (pdf)

2022 budget (pdf)